Bộ điều khiển nhiệt đô Omron-E5CWL-R1TC1

Bộ điều khiển nhiệt đô Omron-E5CWL-R1TC1


Mã sản phẩm: DHN06


Giá Bán: Liên hệ


Mô tả ngắn


Tags:

Thông số kỹ thuật:  Bộ Điều Khiển Nhiệt Độ

                                                               

E5CSL-RTC : Lọai kinh tế nhất, size 48 x 48, PID, ON-OFF, đầu vào can nhiệt loại K, ngõ ra relay. 1 dòng hiển thị

E5CWL-R1TC: Lọai kinh tế nhất, size 48 x 48, PID, ON-OFF, đầu vào can nhiệt loại K, ngõ ra relay. 2 dòng hiển thị, 1 ngỏ Alarm

E5CZ-R2T: Ngỏ vào Pt100, Thermocouple, size 48×48, điều khiển ON/OFF hoặc PID, 2alarm, 2 dòng hiển thị, Nguồn cấp 100-240VAC.Không gắn thêm option board

E5CC-QX2ASM-800: LED Trắng, độ tương phản tăng 1,5 lần. Ngỏ vào multi: Pt100,Thermocouple,
Analogs, size 48 x 48, điều khiển ON/OFF hoặc PID, 2 alarm,2 dòng hiển thị
(NEW)

E5CC-RX2ASM-800: LED Trắng, độ tương phản tăng 1,5 lần. Ngỏ vào multi: Pt100,Thermocouple,
Analogs, size 48 x 48, điều khiển ON/OFF hoặc PID, 2 alarm,2 dòng hiển thị
(NEW)

E5CC-CX2ASM-800: LED Trắng, độ tương phản tăng 1,5 lần. Ngỏ vào multi: Pt100,Thermocouple,
Analogs, size 48 x 48, điều khiển ON/OFF hoặc PID, 2 alarm,2 dòng hiển thị
(NEW)

E5CZ-R2MT: Ngỏ vào Pt100, Thermocouple, size 48×48, điều khiển ON/OFF hoặc PID,
2 alarm, 2 dòng hiển thị, Nguồn cấp 100-240VAC

E5CZ-Q2MT:Ngỏ vào Pt100, Thermocouple, Analog, size 48×48, điều khiển ON/OFF hoặc
PID, ngõ ra rơle, 2 alarm, 2 dòng hiển thị

E5CZ-C2MT: Ngỏ vào Pt100, Thermocouple, Analog, size 48×48, điều khiển ON/OFF hoặc
PID, ngõ ra rơle, 2 alarm, 2 dòng hiển thị

E5CZ-C2ML: Ngỏ vào Pt100, Thermocouple, Analog, size 48×48, điều khiển ON/OFF hoặc
PID, ngõ ra rơle, 2 alarm, 2 dòng hiển thị

E5EC-QX2ASM-800:Giá Tốt Nhất. LED Trắng, độ tương phản tăng 1,5 lần. Ngỏ vào Pt100,
Thermocouple, Analogs, size 48×96, điều khiển ON/OFF hoặc PID, 3 alarm,
3 dòng hiển thị

E5EC-RX2ASM-800: Giá Tốt Nhất. LED Trắng, độ tương phản tăng 1,5 lần. Ngỏ vào Pt100,
Thermocouple, Analogs, size 48×96, điều khiển ON/OFF hoặc PID, 3 alarm,
3 dòng hiển thị

E5AZ-R3T: Ngỏ vào Pt100, Thermocouple, size 96×96, điều khiển ON/OFF hoặc PID, ngõ ra
rơle / điện áp , 3 alarm, 2 dòng hiển thị

E5AZ-Q3T:Ngỏ vào Pt100, Thermocouple, size 96×96, điều khiển ON/OFF hoặc PID, ngõ ra
rơle / điện áp , 3 alarm, 2 dòng hiển thị