CẢM BIẾN TIỆM CẬN KOYO APS-30/31 Series

Loại hình đầu ra điện áp DC dạng chân không dạng nhựa / loại DC 3-wire / AC 2-wire
APS-30/31 Series
Loại đa dụng
Loại tiết kiệm đa năng với hiệu suất đã được chứng minh

Model :

CẢM BIẾN TIỆM CẬN KOYO APS4-12U-Z

CẢM BIẾN TIỆM CẬN KOYO APS10-30F-Z

CẢM BIẾN TIỆM CẬN KOYO APS5-18F-Z

CẢM BIẾN TIỆM CẬN KOYO APS-14A-15N

CẢM BIẾN TIỆM CẬN KOYO APS-13A-7N

CẢM BIẾN TIỆM CẬN KOYO APS-13A-7T

CẢM BIẾN TIỆM CẬN KOYO APS-13A-4N

CẢM BIẾN TIỆM CẬN KOYO APS-13A-4T

CẢM BIẾN TIỆM CẬN KOYO APS-CK

CẢM BIẾN TIỆM CẬN KOYO APS5-12GK-Z

CẢM BIẾN TIỆM CẬN APS3-16F-Z

CẢM BIẾN TIỆM CẬN KOYO APS5-18F-E

CẢM BIẾN TIỆM CẬN KOYO APS10-30F-E

CẢM BIẾN TIỆM CẬN KOYO APS4-12U-E

CẢM BIẾN TIỆM CẬN KOYO APS-10A-4N

CẢM BIẾN TIỆM CẬN KOYO APS-12A-4T

CẢM BIẾN TIỆM CẬN KOYO APS-30-2T

CẢM BIẾN TIỆM CẬN KOYO APS-30-2T

CẢM BIẾN TIỆM CẬN KOYO APS-30-4T

CẢM BIẾN TIỆM CẬN APS-30-4N

APS4-12M-E1

APS4-12M-E

CẢM BIẾN TIỆM CẬN APS-31-4T

CẢM BIẾN TIỆM CẬN APS-31-4N

CẢM BIẾN TIỆM CẬN APS-31-7N

CẢM BIẾN TIỆM CẬN APS-31-7S

CẢM BIẾN TIỆM CẬN APS5-18GK-Z-TF

CẢM BIẾN TIỆM CẬN APS10-30GK-Z-TF

CẢM BIẾN TIỆM CẬN KOYO APS5-12GK-E

CẢM BIẾN TIỆM CẬN KOYO APS5-12GK-E2

CẢM BIẾN TIỆM CẬN APS10-18GK-E

CẢM BIẾN TIỆM CẬN APS10-18GK-E2

CẢM BIẾN TIỆM CẬN APS18-30GK-E

CẢM BIẾN TIỆM CẬN KOYO APS2-12GM-Z

CẢM BIẾN TIỆM CẬN KOYO APS5-18GM-Z

CẢM BIẾN TIỆM CẬN KOYO APS5-18GM-Z-CS

CẢM BIẾN TIỆM CẬN APS2-12GM-Z-CS

CẢM BIẾN TIỆM CẬN KOYO APS5-12GM-Z

CẢM BIẾN TIỆM CẬN KOYO APS3-12GMD-Z

CẢM BIẾN TIỆM CẬN APS7-18GMD-Z

CẢM BIẾN TIỆM CẬN KOYO APS8-12GMD-Z

CẢM BIẾN TIỆM CẬN KOYO APS14-18GMD-Z

CẢM BIẾN TIỆM CẬN KOYO APS24-30GMD-Z

CẢM BIẾN TIỆM CẬN KOYO APS3-12GMD-E

CẢM BIẾN TIỆM CẬN KOYO APS3-12GMD-E2

CẢM BIẾN TIỆM CẬN KOYO APS7-18GMD-E

CẢM BIẾN TIỆM CẬN KOYO APS7-18GMD-E2

CẢM BIẾN TIỆM CẬN APS10-30GMD-E

CẢM BIẾN TIỆM CẬN APS10-30GMD-E

CẢM BIẾN TIỆM CẬN KOYO APS10-30GMD-E2

CẢM BIẾN TIỆM CẬN KOYO APS4-12GMD-E

CẢM BIẾN TIỆM CẬN KOYO APS2-8GMC2-Z

CẢM BIẾN TIỆM CẬN KOYO APS3-12GMC2-Z

CẢM BIẾN TIỆM CẬN APS7-18GMC2-Z

CẢM BIẾN TIỆM CẬN APS2.5-8S-E

CẢM BIẾN TIỆM CẬN KOYO APS4-12S-E

CẢM BIẾN TIỆM CẬN APS4-12S-E1

CẢM BIẾN TIỆM CẬN KOYO APS4-12S-E1

CẢM BIẾN TIỆM CẬN APS4-12M-E

CẢM BIẾN TIỆM CẬN KOYO APS4-12M-E2

CẢM BIẾN TIỆM CẬN KOYO APS4-12M-E1

Resin cylindrical DC voltage output type / DC 3-wire type / AC 2-wire type
APS-30/31 Series
Multi-purpose type
Multi-purpose economical type with proven performance

Đại lý Koyo, Cảm biến tiệm cận Koyo, Bộ mã hóa vòng quay Koyo, Encoder Koyo, Bộ đếm Koyo