Cảm biến vùng Keyence 8000 plus

Cảm biến vùng Keyence 8000 plus


Mã sản phẩm:


Giá Bán: Liên hệ


Mô tả ngắn


Tags:
  • Màn chắn an toàn Smartscan 8000 Plus Series.

  • Số tia sáng: 2 - 48.

  • Khả năng phát hiện đối tượng: 30 mm, 40 mm.

  • Vùng phát hiện: 330 - 1240 mm | 0.5 - 40 m.

  • Loại ánh sáng: IR 880 nm.

  • Thời gian đáp ứng: 40 ms.

  • Vỏ: (H x W x D) H x 50 x 57.

  • Nguồn cấp: 24V DC 2A ± 10%.

  • Kết nối: Circular, bayonet locking IP68.

Safety outputs: 2 x N/O fail-safe switching contacts.

  • Mute output: Relay output, 0V DC = Mute on.

Safety Light Curtains - Range 0.5m - 5m - 30mm Object Detection Capability

Model Number: Number of Beams: Detection Zone (K) mm Overall Length (M) mm  Weight (TX + RX) Kg
089E412 12 330 400 3.6
089E518 18 480 550 5.0
089E724 24 630 700 6.3
089E1036 36 930 1000 9.0
089E1348 48 1230 1300 11.7

Safety Light Curtains - Range 4m - 10m - 40mm Object Detection Capability

Model Number: Number of Beams: Detection Zone (K) mm Overall Length (M) mm  Weight (TX + RX) Kg
1089E412 12 340 400 3.6
1089E518 18 490 550 5.0
1089E724 24 640 700 6.3
1089E1036 36 940 1000 9.0
1089E1348 48 1240 1300 11.7

Perimeter Guarding - Range: 0.5m - 5m:

Model Number: Number of Beams: Detection Zone (K) mm Overall Length (M) mm  Weight (TX + RX) Kg
089E502 2 500 700 7.3
089E1003 3 900 1050 9.0
089E1204 4 1200 1350 10.6

Perimeter Guarding - Range: 4m - 10m:

Model Number: Number of Beams: Detection Zone (K) mm Overall Length (M) mm  Weight (TX + RX) Kg
1083E502 2 500 700 7.3
1083E903 3 900 1050 9.0
1083E1204 4 1200 1350 10.6

'T' mute module (suitable for entry and exit applications):

Model Number: Number of Beams: Overall Length (M) mm  Weight (TX + RX) Kg
083-001 2 500 1.8

'L' mute module (suitable for exit applications only):

Model Number: Number of Beams: Overall Length (M) mm  Weight (TX + RX) Kg
083-002 2 325 1.2

8000 series Cables:

Model Number: Description Overall Length m
084-005 Cable A 5m
084-105 Cable B 5m
084-010 Cable A 10m
084-211 Extension (Cable A) 10m
084-210 Extension (Cable B) 10m
084-221 Extension (Cable A) 20m
084-220 Extension (Cable B) 20m

 

Sản phẩm liên quan