Flash memory mitsubishi FX3U-FLROM-16

Flash memory mitsubishi FX3U-FLROM-16


Mã sản phẩm:


Giá Bán: Liên hệ


Mô tả ngắn


Tags:
  • 16K Step.

  • Dùng cho PLC FX3U.