IGBT Modules Industrial

IGBT Modules Industrial


Mã sản phẩm: TBCS01


Giá Bán: Liên hệ


Mô tả ngắn


Tags:

FUJI R SERIES IGBT-IPM

4MBP75RHA060

75A/600V4

6MBP100NA060

100A/600V/6U

4MBP100RHA060

100A/600V4

6MBP150RA060

150A/600V/6U

5MBP150RA060

150A600V/5

6MBP150RF060

150A/600V/6U

6MBP15RY060

15A/600V/6U

6MBP150NA060

 

6MBP20RTA060

20A/600V/6U

6MBP150RS060

150A/600V/6U

6MBP20JB060

20A/600V/6U

6MBP160RTA060

160A/600V/6U

6MBP20RY060

20A/600V/6U

6MBP200RA060

200A/600V/6U

6MBP30RY060

30A/600V/6U

6MBP200RS060

200A/600V/6U

6MBP15RH060

15A/600V/6U

6MBP200RM060

 

6MBP20RH060

20A/600V/6U

6MBP300RA060

300A/600V/6U

6MBP30RH060

30A/600V/6U

6MBP250RTM060

 

6MBP30RTA060

30A/600V/6U

6MBP400RTM060

 

6MBP50RA060

50A/600V/6U

6MBP50TEA060

50A/600V/6U

6MBP50RH060

 

6MBP75TEA060

 

6MBP50RTF060

 

6MBP100TEA060

 

6MBP75RA060

75A/600V/6U

6MBP150TEA060

 

6MBP75RH060

 

6MBP50RTJ060

 

6MBP75RS060

75A/600V/6U

6MBP75RTJ060

 

6MBP100RA060

100A/600V/6U

6MBP100RTJ060

 

6MBP100RD060

100A/600V/6U

6MBP200RTS060

 

6MBP100RTA060

100A/600V/6U

6MBP300RTS060

 

6MBP100RTC060

100A/600V/6U

6MBP150RTJ060

 

6MBP100RS060

100A/600V/6U

6MBP50RTB060

 

6MBP25RA120

25A/1200V/6U

6MBP75RTB060

 

6MBP25RS120

25A/1200V/6U

6MBP150RE060

 

6MBP25RB120

 

6MBP150RSM120

 

6MBP50RA120-55

50A/1200V/6U

6MBP200RSM120

 

6MBP50RS120

50A/1200V/6U

6MBP300RSM120

 

6MBP75RA120

75A/1200V/6U

6MBP25TEA120

 

6MBP75RU2A120-50

75A/1200V/6U

6MBP75RSA120

 

6MBP75RS120

75A/1200V/6U

6MBP50TEA120

 

6MBP100RA120

100A/1200V/6U

 

 

6MBP100RS120

100A/1200V/6U

6MBP75TEA120

 

6MBP150RA120

150A/1200V/6U

6MBP25RJ120

 

6MBP150RSA120

 

6MBP50RJ120

 

7MBP50RA060

50A/600V/7U

6MBP75RJ120

 

7MBP50RH060

 

7MBP200RA060

200A/600V/7U

7MBP50NA060

50A/600V/7U

7MBP300RA060

300A/600V/7U

7MBP75NA060

75A/600V/7U

7MBP50TEA060

 

7MBP75TB060

75A/600V/7U

7MBP75TEA060

 

7MBP75KB060

75A/600V/7U

7MBP80RTA060

 

7MBP75RA060

75A/600V/7U

7MBP100TEA060

 

7MBP75RH060

 

7MBP150TEA060

 

7MBP150NA060

150A/600V/7U

7MBP50RTJ060

 

7MBP100TB060

100A/600V/7U

7MBP75RTJ060

 

7MBP100NA060

100A/600V/7U

7MBP100RTJ060

 

7MBP100RA060

100A/600V/7U

7MBP150RTJ060

 

7MBP100KB060

100A/600V/7U

7MBP50RTB060

 

7MBP150RA(RF)060

150A/600V/7U

7MBP75RTB060

 

7MBP25RA120

25A/1200V/7U

7MBP25TEA120

 

7MBP50RA120

50A/1200V/7U

7MBP50TEA120

 

 

 

7MBP75TEA120

 

 

 

7MBP25RJ120

 

 

 

7MBP50RJ120

 

 

 

7MBP75RJ120

Sản phẩm liên quan