TEMPERATURE CONTROL Q64TCRT

TEMPERATURE CONTROL Q64TCRT


Mã sản phẩm:


Giá Bán: Liên hệ


Mô tả ngắn


Tags:
  • Module chuyển đổi nhiệt độ: Q64TCRT 

  • Ngõ vào: Platium RTD: pt100; jpt100

  • 4 Kênh

  • Chu kì lấy mẫu: 0.5 s / 4 kênh

Sản phẩm liên quan