Transmitter IR 24

Transmitter IR 24


Mã sản phẩm: TBDL15


Giá Bán: Liên hệ


Mô tả ngắn


Tags:

Gas measurement:

Carbon dioxide CO2

Detection range: 0 - 5% Vol   0 - 15% Vol    0 - 25% Vol    0 - 30% Vol     0 - 50% Vol    0 - 70% Vol

Output signal: 0.2 to 1 mA or 4 to 20 mA

Power supply: 18 to 26 VDC

Applycation: Toxic gases