Xy lanh compact Festo ADN-20-60-A-PPS-A

Xy lanh vuông với thiết kế nhỏ gọn

Đường kính 20mm, hành trình 60mm

Đầu trục piston ren trong M8

Áp suất hoạt động 0.6…10bar

Nhiệt độ môi trường -20…80 độ C

Cổng khí vào ren M5

Model :

ADN-80-80-I-PPS-A
ADN-80-80-I-PPS-A
ADN-80-80-I-P-A
ADN-80-80-A-PPS-A
ADN-80-80-A-P-A
ADN-80-60-I-PPS-A
ADN-80-60-I-P-A
ADN-80-60-A-PPS-A
ADN-80-60-A-P-A
ADN-80-50-I-PPS-A
ADN-80-50-I-P-A
ADN-80-50-A-PPS-A
ADN-80-50-A-P-A
ADN-80-40-I-PPS-A
ADN-80-40-I-P-A
ADN-80-40-A-PPS-A
ADN-80-40-A-P-A
ADN-80-30-I-PPS-A
ADN-80-30-I-P-A
ADN-80-30-A-PPS-A
ADN-80-30-A-P-A
ADN-80-25-I-PPS-A
ADN-80-25-I-P-A
ADN-80-25-A-PPS-A
ADN-80-25-A-P-A

Xy lanh Festo, Van điện từ Festo, Ron đệm Festo, Đại lý Festo, Festo vietnam.